Candy Pool

Hướng dẫn

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Kéo và di chuyển ngón tay của bạn để nhắm bắn và thả ra để bắn.

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Nhấp và giữ chuột để nhắm và thả để bắn. Cố gắng dọn sạch tất cả kẹo với càng ít lần bắn càng tốt.

3.8 Rating Star
21,546
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Kéo và di chuyển ngón tay của bạn để nhắm bắn và thả ra để bắn.

Nhắm và bắn đĩa kẹo màu trắng để chạm vào từng miếng kẹo màu khác. Nhấp và giữ chuột để nhắm và thả để bắn. Cố gắng dọn sạch tất cả kẹo với càng ít lần bắn càng tốt.

3.8 Rating Star
21,546
Phiếu bầu