Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

One Ping No Pong

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(16,058 Phiếu bầu)
Release :
Mar 23, 2020

Hướng dẫn

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(16,058 Phiếu bầu)
Release :
Mar 23, 2020

Hướng dẫn

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

Đầu tiên, sử dụng chuột để nhắm và click để giao bóng. Sau đó, sử dụng WASD để di chuyển và nhấp để đánh bóng một lần nữa. Mục tiêu của bạn là hạ gục tất cả các mục tiêu màu đỏ mà không để bóng bật ra khỏi tường hai lần liên tiếp.

4.0 Rating Star
16,058
Phiếu bầu