Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Goal Pinball

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,336 Phiếu bầu)
Release :
Aug 04, 2023

Hướng dẫn

Nhấn để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,336 Phiếu bầu)
Release :
Aug 04, 2023

Hướng dẫn

Nhấn để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để vung mái chèo. Khi bạn ghi một bàn thắng, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Bạn phải ghi năm bàn thắng để hoàn thành cấp độ!

Ở các cấp độ sau, đối thủ và thủ môn sẽ chặn đường của bạn. Nếu quả bóng chạm vào chúng, chúng sẽ biến mất trong vài giây.

Cũng sẽ có tăng sức mạnh và hạ cấp. Vòng tròn màu vàng cung cấp cho bạn sức mạnh để giúp bạn ghi điểm. Các vòng tròn màu đỏ cho bạn một hình phạt khiến bạn khó ghi điểm hơn.

4.5 Rating Star
7,336
Phiếu bầu