Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mummy Madness

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(19,817 Phiếu bầu)
Release :
Nov 09, 2015

Hướng dẫn

Giúp xác ướp quay trở lại quan tài. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả cú đánh của bạn. Thu thập tất cả các đồng xu và coi chừng chướng ngại vật.

Giúp xác ướp quay trở lại quan tài. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả cú đánh của bạn. Thu thập tất cả các đồng xu và coi chừng chướng ngại vật.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(19,817 Phiếu bầu)
Release :
Nov 09, 2015

Hướng dẫn

Giúp xác ướp quay trở lại quan tài. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả cú đánh của bạn. Thu thập tất cả các đồng xu và coi chừng chướng ngại vật.

Giúp xác ướp quay trở lại quan tài. Nhấp và kéo chuột để nhắm và thả cú đánh của bạn. Thu thập tất cả các đồng xu và coi chừng chướng ngại vật.

4.2 Rating Star
19,817
Phiếu bầu