Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cannon Basketball 4

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(73,789 Phiếu bầu)
Release :
May 17, 2018

Hướng dẫn

Nhấn để nhắm súng thần công. Sau đó nhấn nút bắn để bắn. Nhắm mục tiêu xa hơn để có những cú đánh mạnh mẽ hơn. Nhận bóng vào rổ để hoàn thành cấp độ.

Sử dụng chuột để nhắm và bắn đại bác. Di chuyển chuột của bạn ra xa khẩu pháo để thực hiện cú bắn mạnh hơn. Sử dụng hướng dẫn để đưa bóng vào lưới với ít lần thử nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(73,789 Phiếu bầu)
Release :
May 17, 2018

Hướng dẫn

Nhấn để nhắm súng thần công. Sau đó nhấn nút bắn để bắn. Nhắm mục tiêu xa hơn để có những cú đánh mạnh mẽ hơn. Nhận bóng vào rổ để hoàn thành cấp độ.

Sử dụng chuột để nhắm và bắn đại bác. Di chuyển chuột của bạn ra xa khẩu pháo để thực hiện cú bắn mạnh hơn. Sử dụng hướng dẫn để đưa bóng vào lưới với ít lần thử nhất có thể!

4.6 Rating Star
73,789
Phiếu bầu