Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Age of Wonder

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(11,085 Phiếu bầu)
Release :
Oct 29, 2015

Hướng dẫn

Giúp Eratosthenes đi du lịch Ai Cập và ném cuộn giấy cho nông dân. Sử dụng chuột để nhắm và kiểm soát lực ném của bạn. Kích chuột để ném.

Sử dụng đá để phá vỡ chướng ngại vật và lật đòn bẩy để bạn có một cú đánh gọn gàng. Nhấn phím cách để chuyển giữa ném đá và cuộn.

Giúp Eratosthenes đi du lịch Ai Cập và ném cuộn giấy cho nông dân. Sử dụng chuột để nhắm và kiểm soát lực ném của bạn. Kích chuột để ném.

Sử dụng đá để phá vỡ chướng ngại vật và lật đòn bẩy để bạn có một cú đánh gọn gàng. Nhấn phím cách để chuyển giữa ném đá và cuộn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(11,085 Phiếu bầu)
Release :
Oct 29, 2015

Hướng dẫn

Giúp Eratosthenes đi du lịch Ai Cập và ném cuộn giấy cho nông dân. Sử dụng chuột để nhắm và kiểm soát lực ném của bạn. Kích chuột để ném.

Sử dụng đá để phá vỡ chướng ngại vật và lật đòn bẩy để bạn có một cú đánh gọn gàng. Nhấn phím cách để chuyển giữa ném đá và cuộn.

Giúp Eratosthenes đi du lịch Ai Cập và ném cuộn giấy cho nông dân. Sử dụng chuột để nhắm và kiểm soát lực ném của bạn. Kích chuột để ném.

Sử dụng đá để phá vỡ chướng ngại vật và lật đòn bẩy để bạn có một cú đánh gọn gàng. Nhấn phím cách để chuyển giữa ném đá và cuộn.

4.0 Rating Star
11,085
Phiếu bầu