Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Chain Sums

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,539 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Release:
Sep 24, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo gạch để kết nối chúng. Điều này sẽ thêm số của họ với nhau. Mục tiêu của bạn là thực hiện tất cả các khoản tiền ở đầu màn hình.

Nhấp và kéo để di chuyển gạch. Kết nối chúng để cộng các số của chúng lại với nhau. Mục tiêu của bạn là thực hiện tất cả các khoản tiền ở đầu màn hình.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,539 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Release:
Sep 24, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo gạch để kết nối chúng. Điều này sẽ thêm số của họ với nhau. Mục tiêu của bạn là thực hiện tất cả các khoản tiền ở đầu màn hình.

Nhấp và kéo để di chuyển gạch. Kết nối chúng để cộng các số của chúng lại với nhau. Mục tiêu của bạn là thực hiện tất cả các khoản tiền ở đầu màn hình.

4.2 Rating Star
1,539
Phiếu bầu