Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Count Downula

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,501 Phiếu bầu)
Release :
Feb 18, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và tiếp cận con vịt. Nếu bạn bị bắt bởi ánh sáng mặt trời đang tiến tới, bạn sẽ thua! Ở một số cấp độ, bạn có thể uống thuốc màu đỏ để biến thành dơi và di chuyển nhanh hơn nữa.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và tiếp cận con vịt. Nếu bạn bị bắt bởi ánh sáng mặt trời đang tiến tới, bạn sẽ thua! Ở một số cấp độ, bạn có thể uống thuốc màu đỏ để biến thành dơi và di chuyển nhanh hơn nữa.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,501 Phiếu bầu)
Release :
Feb 18, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và tiếp cận con vịt. Nếu bạn bị bắt bởi ánh sáng mặt trời đang tiến tới, bạn sẽ thua! Ở một số cấp độ, bạn có thể uống thuốc màu đỏ để biến thành dơi và di chuyển nhanh hơn nữa.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và tiếp cận con vịt. Nếu bạn bị bắt bởi ánh sáng mặt trời đang tiến tới, bạn sẽ thua! Ở một số cấp độ, bạn có thể uống thuốc màu đỏ để biến thành dơi và di chuyển nhanh hơn nữa.

3.9 Rating Star
4,501
Phiếu bầu