Creepy Waka

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Click chuột để bắn một quả cầu ánh sáng. Nó sẽ làm sáng các bức tường khi va phải chúng. Bức tường màu đỏ có nghĩa là có gai ở gần đó, vì vậy đừng đến quá gần!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Click chuột để bắn một quả cầu ánh sáng. Nó sẽ làm sáng các bức tường khi va phải chúng. Bức tường màu đỏ có nghĩa là có gai ở gần đó, vì vậy đừng đến quá gần!

4.0 Rating Star
2,617
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Click chuột để bắn một quả cầu ánh sáng. Nó sẽ làm sáng các bức tường khi va phải chúng. Bức tường màu đỏ có nghĩa là có gai ở gần đó, vì vậy đừng đến quá gần!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Click chuột để bắn một quả cầu ánh sáng. Nó sẽ làm sáng các bức tường khi va phải chúng. Bức tường màu đỏ có nghĩa là có gai ở gần đó, vì vậy đừng đến quá gần!

4.0 Rating Star
2,617
Phiếu bầu