Crossy Cat

Hướng dẫn

Chạm và giữ để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Bạn giữ càng lâu, bạn càng nhảy cao. Cố gắng bắt cá trong khi tránh các khối và bom.

Nhấp và giữ để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Bạn giữ càng lâu, bạn càng nhảy cao. Cố gắng bắt cá trong khi tránh các khối và bom. Mở khóa trang phục mới bằng cách thu thập thêm cá.

4.3 Rating Star
57,307
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và giữ để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Bạn giữ càng lâu, bạn càng nhảy cao. Cố gắng bắt cá trong khi tránh các khối và bom.

Nhấp và giữ để sạc cú nhảy của bạn, sau đó thả ra. Bạn giữ càng lâu, bạn càng nhảy cao. Cố gắng bắt cá trong khi tránh các khối và bom. Mở khóa trang phục mới bằng cách thu thập thêm cá.

4.3 Rating Star
57,307
Phiếu bầu