Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cryptic Clash

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(8,538 Phiếu bầu)
Release :
Jan 03, 2022

Hướng dẫn

Tìm hiểu điều gì tạo nên một mật khẩu mạnh và sử dụng kiến thức của bạn để chống lại tin tặc!

Nhấp vào khu vực bạn muốn mật khẩu chuyển đến và mật khẩu của bạn sẽ nhảy ngay qua! Di chuột sang bên cạnh màn hình để xem thêm cấp độ.

Khi kẻ thù đến gần, hãy nhấp vào chúng để lấy mật khẩu tấn công. Khi bạn giành chiến thắng, hãy chọn một trong hai nâng cấp.

Tìm hiểu điều gì tạo nên một mật khẩu mạnh và sử dụng kiến thức của bạn để chống lại tin tặc!

Nhấp vào khu vực bạn muốn mật khẩu chuyển đến và mật khẩu của bạn sẽ nhảy ngay qua! Di chuột sang bên cạnh màn hình để xem thêm cấp độ.

Khi kẻ thù đến gần, hãy nhấp vào chúng để lấy mật khẩu tấn công. Khi bạn giành chiến thắng, hãy chọn một trong hai nâng cấp.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(8,538 Phiếu bầu)
Release :
Jan 03, 2022

Hướng dẫn

Tìm hiểu điều gì tạo nên một mật khẩu mạnh và sử dụng kiến thức của bạn để chống lại tin tặc!

Nhấp vào khu vực bạn muốn mật khẩu chuyển đến và mật khẩu của bạn sẽ nhảy ngay qua! Di chuột sang bên cạnh màn hình để xem thêm cấp độ.

Khi kẻ thù đến gần, hãy nhấp vào chúng để lấy mật khẩu tấn công. Khi bạn giành chiến thắng, hãy chọn một trong hai nâng cấp.

Tìm hiểu điều gì tạo nên một mật khẩu mạnh và sử dụng kiến thức của bạn để chống lại tin tặc!

Nhấp vào khu vực bạn muốn mật khẩu chuyển đến và mật khẩu của bạn sẽ nhảy ngay qua! Di chuột sang bên cạnh màn hình để xem thêm cấp độ.

Khi kẻ thù đến gần, hãy nhấp vào chúng để lấy mật khẩu tấn công. Khi bạn giành chiến thắng, hãy chọn một trong hai nâng cấp.

4.7 Rating Star
8,538
Phiếu bầu