Cube Shot

Hướng dẫn

Chạm vào các mũi tên để bắn chúng về phía các khối. Mỗi khối phải được bật ra, ngoại trừ các khối màu xám không thể phá vỡ. Hãy cẩn thận, thứ tự quan trọng!

Nhấp vào mũi tên để bắn chúng về phía các khối. Mỗi khối phải được bật ra, ngoại trừ các khối màu xám không thể phá vỡ. Hãy cẩn thận, thứ tự quan trọng!

4.3 Rating Star
749
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào các mũi tên để bắn chúng về phía các khối. Mỗi khối phải được bật ra, ngoại trừ các khối màu xám không thể phá vỡ. Hãy cẩn thận, thứ tự quan trọng!

Nhấp vào mũi tên để bắn chúng về phía các khối. Mỗi khối phải được bật ra, ngoại trừ các khối màu xám không thể phá vỡ. Hãy cẩn thận, thứ tự quan trọng!

4.3 Rating Star
749
Phiếu bầu