Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cut & Dunk

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(12,345 Phiếu bầu)
Release :
May 17, 2022

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn qua sợi dây để cắt nó. Nhấc ngón tay của bạn để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Nhả nút để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(12,345 Phiếu bầu)
Release :
May 17, 2022

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn qua sợi dây để cắt nó. Nhấc ngón tay của bạn để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Nhả nút để cắt dây.

Mục tiêu của bạn là để có được quả bóng trong rổ. Cẩn thận, bạn có thể phải làm nhiều giỏ!

4.5 Rating Star
12,345
Phiếu bầu