Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cut the Rope 2

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,038 Phiếu bầu)
Release :
May 02, 2023

Hướng dẫn

Chạm và kéo qua sợi dây để cắt nó! Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom và thu thập càng nhiều sao càng tốt!

Bạn sẽ kiếm được tiền để mua các tùy chỉnh hoặc nâng cấp. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ phải ghép hai viên kẹo lại với nhau trước khi cho Om Nom ăn.

Bạn sẽ gặp rất nhiều nhân vật kỳ lạ! Sử dụng sức mạnh của họ để lấy kẹo.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy chạm vào nàng tiên màu vàng để nhận gợi ý về cách vượt qua cấp độ!

Một vài tuần trước, chúng tôi đã phát hành Cut the Rope trên Coolmath Games. Nhiều người chơi đã đánh bại mọi cấp độ và đang tìm kiếm một thử thách mới. Đừng lo lắng, có tất cả các cấp độ và khả năng mới trong phần tiếp theo ăn khách Cut the Rope 2. Phiên bản này có nhiều tùy chỉnh trong trò chơi hơn. Ví dụ, có 4 loại mũ khác nhau mà Om Nom có thể đội sẽ mang lại năng lượng cho người chơi. Cùng với đó, các loại kẹo khác nhau cung cấp các vật phẩm thưởng hàng ngày để giúp bạn vượt qua trò chơi một cách dễ dàng.

Nhấp và kéo qua sợi dây để cắt nó! Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom và thu thập càng nhiều sao càng tốt!

Bạn sẽ kiếm được tiền để mua các tùy chỉnh hoặc nâng cấp. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ phải ghép hai viên kẹo lại với nhau trước khi cho Om Nom ăn.

Bạn sẽ gặp rất nhiều nhân vật kỳ lạ! Sử dụng sức mạnh của họ để lấy kẹo.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào cô tiên màu vàng để nhận gợi ý về cách vượt qua cấp độ!

Một vài tuần trước, chúng tôi đã phát hành Cut the Rope trên Coolmath Games. Nhiều người chơi đã đánh bại mọi cấp độ và đang tìm kiếm một thử thách mới. Đừng lo lắng, có tất cả các cấp độ và khả năng mới trong phần tiếp theo ăn khách Cut the Rope 2. Phiên bản này có nhiều tùy chỉnh trong trò chơi hơn. Ví dụ, có 4 loại mũ khác nhau mà Om Nom có thể đội sẽ mang lại năng lượng cho người chơi. Cùng với đó, các loại kẹo khác nhau cung cấp các vật phẩm thưởng hàng ngày để giúp bạn vượt qua trò chơi một cách dễ dàng.

Khi nào Cut the Rope 2 ra mắt?

Phần tiếp theo của trò cắt dây được phát hành vào cuối năm 2013, khoảng 3 năm sau phần Cut the Rope gốc. Đây vẫn là thời kỳ bùng nổ trò chơi di động, khi dường như mọi người đều chơi các trò chơi di động cổ điển như Temple Run và Angry Birds.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,038 Phiếu bầu)
Release :
May 02, 2023

Hướng dẫn

Chạm và kéo qua sợi dây để cắt nó! Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom và thu thập càng nhiều sao càng tốt!

Bạn sẽ kiếm được tiền để mua các tùy chỉnh hoặc nâng cấp. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ phải ghép hai viên kẹo lại với nhau trước khi cho Om Nom ăn.

Bạn sẽ gặp rất nhiều nhân vật kỳ lạ! Sử dụng sức mạnh của họ để lấy kẹo.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy chạm vào nàng tiên màu vàng để nhận gợi ý về cách vượt qua cấp độ!

Một vài tuần trước, chúng tôi đã phát hành Cut the Rope trên Coolmath Games. Nhiều người chơi đã đánh bại mọi cấp độ và đang tìm kiếm một thử thách mới. Đừng lo lắng, có tất cả các cấp độ và khả năng mới trong phần tiếp theo ăn khách Cut the Rope 2. Phiên bản này có nhiều tùy chỉnh trong trò chơi hơn. Ví dụ, có 4 loại mũ khác nhau mà Om Nom có thể đội sẽ mang lại năng lượng cho người chơi. Cùng với đó, các loại kẹo khác nhau cung cấp các vật phẩm thưởng hàng ngày để giúp bạn vượt qua trò chơi một cách dễ dàng.

Khi nào Cut the Rope 2 ra mắt?

Phần tiếp theo của trò cắt dây được phát hành vào cuối năm 2013, khoảng 3 năm sau phần Cut the Rope gốc. Đây vẫn là thời kỳ bùng nổ trò chơi di động, khi dường như mọi người đều chơi các trò chơi di động cổ điển như Temple Run và Angry Birds.

Nhấp và kéo qua sợi dây để cắt nó! Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom và thu thập càng nhiều sao càng tốt!

Bạn sẽ kiếm được tiền để mua các tùy chỉnh hoặc nâng cấp. Ở các cấp độ sau, bạn sẽ phải ghép hai viên kẹo lại với nhau trước khi cho Om Nom ăn.

Bạn sẽ gặp rất nhiều nhân vật kỳ lạ! Sử dụng sức mạnh của họ để lấy kẹo.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào cô tiên màu vàng để nhận gợi ý về cách vượt qua cấp độ!

Một vài tuần trước, chúng tôi đã phát hành Cut the Rope trên Coolmath Games. Nhiều người chơi đã đánh bại mọi cấp độ và đang tìm kiếm một thử thách mới. Đừng lo lắng, có tất cả các cấp độ và khả năng mới trong phần tiếp theo ăn khách Cut the Rope 2. Phiên bản này có nhiều tùy chỉnh trong trò chơi hơn. Ví dụ, có 4 loại mũ khác nhau mà Om Nom có thể đội sẽ mang lại năng lượng cho người chơi. Cùng với đó, các loại kẹo khác nhau cung cấp các vật phẩm thưởng hàng ngày để giúp bạn vượt qua trò chơi một cách dễ dàng.

4.4 Rating Star
4,038
Phiếu bầu