Cut the Rope: Experiments

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom!

Có rất nhiều phát minh kỳ quặc trong trò chơi này... Bạn sẽ phải thử nghiệm từng thứ và tìm ra cách sử dụng chúng!

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao trong mỗi cấp độ. Một số khu vực chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để mắt đến những chướng ngại vật được tìm thấy ở các cấp độ sau!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom!

Có rất nhiều phát minh kỳ quặc trong trò chơi này... Bạn sẽ phải thử nghiệm từng thứ và tìm ra cách sử dụng chúng!

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao trong mỗi cấp độ. Một số khu vực chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để mắt đến những chướng ngại vật được tìm thấy ở các cấp độ sau!

4.4 Rating Star
2,749
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo ngón tay của bạn qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom!

Có rất nhiều phát minh kỳ quặc trong trò chơi này... Bạn sẽ phải thử nghiệm từng thứ và tìm ra cách sử dụng chúng!

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao trong mỗi cấp độ. Một số khu vực chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để mắt đến những chướng ngại vật được tìm thấy ở các cấp độ sau!

Nhấp và kéo chuột qua sợi dây để cắt nó. Mục tiêu của bạn là đưa kẹo cho Om Nom!

Có rất nhiều phát minh kỳ quặc trong trò chơi này... Bạn sẽ phải thử nghiệm từng thứ và tìm ra cách sử dụng chúng!

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao trong mỗi cấp độ. Một số khu vực chỉ có thể được mở khóa nếu bạn có đủ sao.

Hãy để mắt đến những chướng ngại vật được tìm thấy ở các cấp độ sau!

4.4 Rating Star
2,749
Phiếu bầu