Cut the Rope: Magic

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để cắt dây. Như mọi khi, mục tiêu của bạn là đưa kẹo đến Om Nom!

Trong mỗi chương, bạn có thể sử dụng các phép thuật để biến Om Nom thành một con chim, thu nhỏ anh ta và hơn thế nữa! Truyền phép thuật của bạn bằng cách nhấn vào nút ở góc dưới bên phải.

Nhặt các ngôi sao bằng cách đánh chúng bằng kẹo. Hãy cố gắng thu thập tất cả!

GỢI Ý: Có một mụ phù thủy độc ác trong câu chuyện này! Khi cố gắng lấy kẹo, trước tiên hãy đảm bảo rằng anh ấy không lấy nó từ bạn.

Bấm và kéo chuột để cắt dây. Như mọi khi, mục tiêu của bạn là đưa kẹo đến Om Nom!

Trong mỗi chương, bạn có thể sử dụng các phép thuật để biến Om Nom thành một con chim, thu nhỏ anh ta và hơn thế nữa! Truyền phép thuật của bạn bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới bên phải.

Nhặt các ngôi sao bằng cách đánh chúng bằng kẹo. Hãy cố gắng thu thập tất cả!

GỢI Ý: Có một mụ phù thủy độc ác trong câu chuyện này! Khi cố gắng lấy kẹo, trước tiên hãy đảm bảo rằng anh ấy không lấy nó từ bạn.

4.4 Rating Star
996
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để cắt dây. Như mọi khi, mục tiêu của bạn là đưa kẹo đến Om Nom!

Trong mỗi chương, bạn có thể sử dụng các phép thuật để biến Om Nom thành một con chim, thu nhỏ anh ta và hơn thế nữa! Truyền phép thuật của bạn bằng cách nhấn vào nút ở góc dưới bên phải.

Nhặt các ngôi sao bằng cách đánh chúng bằng kẹo. Hãy cố gắng thu thập tất cả!

GỢI Ý: Có một mụ phù thủy độc ác trong câu chuyện này! Khi cố gắng lấy kẹo, trước tiên hãy đảm bảo rằng anh ấy không lấy nó từ bạn.

Bấm và kéo chuột để cắt dây. Như mọi khi, mục tiêu của bạn là đưa kẹo đến Om Nom!

Trong mỗi chương, bạn có thể sử dụng các phép thuật để biến Om Nom thành một con chim, thu nhỏ anh ta và hơn thế nữa! Truyền phép thuật của bạn bằng cách nhấp vào nút ở góc dưới bên phải.

Nhặt các ngôi sao bằng cách đánh chúng bằng kẹo. Hãy cố gắng thu thập tất cả!

GỢI Ý: Có một mụ phù thủy độc ác trong câu chuyện này! Khi cố gắng lấy kẹo, trước tiên hãy đảm bảo rằng anh ấy không lấy nó từ bạn.

4.4 Rating Star
996
Phiếu bầu