Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dino Shift

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 04, 2022
Release :
Apr 18, 2013

Hướng dẫn

Nhấp vào các phím Z, X và C để thay đổi màu sắc của khủng long để thoát khỏi các khối trước khi bạn đi đến cuối cùng. Di chuyển với các phím mũi tên.

Nhấp vào các phím Z, X và C để thay đổi màu sắc của khủng long để thoát khỏi các khối trước khi bạn đi đến cuối cùng. Di chuyển với các phím mũi tên.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 04, 2022
Release :
Apr 18, 2013

Hướng dẫn

Nhấp vào các phím Z, X và C để thay đổi màu sắc của khủng long để thoát khỏi các khối trước khi bạn đi đến cuối cùng. Di chuyển với các phím mũi tên.

Nhấp vào các phím Z, X và C để thay đổi màu sắc của khủng long để thoát khỏi các khối trước khi bạn đi đến cuối cùng. Di chuyển với các phím mũi tên.