Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Electro Appliances

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(287 Phiếu bầu)
Release :
Apr 04, 2016

Hướng dẫn

Các thiết bị điện bị mất điện! Kết nối lại chúng với pin để khôi phục năng lượng và giải câu đố. Bấm vào các hộp gỗ để loại bỏ chúng và di chuyển dây dẫn đến đúng nơi.

Các thiết bị điện bị mất điện! Kết nối lại chúng với pin để khôi phục năng lượng và giải câu đố. Bấm vào các hộp gỗ để loại bỏ chúng và di chuyển dây dẫn đến đúng nơi.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(287 Phiếu bầu)
Release :
Apr 04, 2016

Hướng dẫn

Các thiết bị điện bị mất điện! Kết nối lại chúng với pin để khôi phục năng lượng và giải câu đố. Bấm vào các hộp gỗ để loại bỏ chúng và di chuyển dây dẫn đến đúng nơi.

Các thiết bị điện bị mất điện! Kết nối lại chúng với pin để khôi phục năng lượng và giải câu đố. Bấm vào các hộp gỗ để loại bỏ chúng và di chuyển dây dẫn đến đúng nơi.

3.6 Rating Star
287
Phiếu bầu