Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Volt Connect

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(118 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Apr 23, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bốn vôn vui nhộn có thể lăn, nhảy, dính và bay. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Nhấp chuột để đặt vôn trên màn hình.

Bốn vôn vui nhộn có thể lăn, nhảy, dính và bay. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Nhấp chuột để đặt vôn trên màn hình.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(118 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Apr 23, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bốn vôn vui nhộn có thể lăn, nhảy, dính và bay. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Nhấp chuột để đặt vôn trên màn hình.

Bốn vôn vui nhộn có thể lăn, nhảy, dính và bay. Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả vôn với điện. Nhấp chuột để đặt vôn trên màn hình.

3.4 Rating Star
118
Phiếu bầu