Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Factory Balls 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,551 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Nov 04, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để ghép chính xác quả bóng cuối cùng. Đừng quên tháo bánh răng khi bạn hoàn thành việc tạo bóng!

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để ghép chính xác quả bóng cuối cùng. Đừng quên tháo bánh răng khi bạn hoàn thành việc tạo bóng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,551 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Nov 04, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để ghép chính xác quả bóng cuối cùng. Đừng quên tháo bánh răng khi bạn hoàn thành việc tạo bóng!

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để ghép chính xác quả bóng cuối cùng. Đừng quên tháo bánh răng khi bạn hoàn thành việc tạo bóng!

4.5 Rating Star
7,551
Phiếu bầu