Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fold Paper

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,777 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 01, 2024
Giải phóng:
Mar 13, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là gấp tờ giấy theo đúng thứ tự để lộ ra hình ảnh ở mặt bên kia. Các đường chấm phân cách phần nào của tờ giấy có thể được gấp lại. Nhấn vào bất kỳ phần nào trong số đó để gấp nó lại. Bạn sẽ phải thử từng nếp gấp để xem mặt bên kia có gì. Nếu bạn cần mở nó ra, chỉ cần nhấp vào nó một lần nữa.

Hãy gấp theo đúng thứ tự để lộ hình ảnh trên giấy!

Mục tiêu của bạn là gấp tờ giấy theo đúng thứ tự để lộ ra hình ảnh ở mặt bên kia. Các đường chấm phân cách phần nào của tờ giấy có thể được gấp lại. Nhấp chuột trái vào bất kỳ phần nào trong số đó để gấp nó lại. Bạn sẽ phải thử từng nếp gấp để xem mặt bên kia có gì. Nếu bạn cần mở nó ra, chỉ cần nhấp vào nó một lần nữa.

Hãy gấp theo đúng thứ tự để lộ hình ảnh trên giấy!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,777 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 01, 2024
Giải phóng:
Mar 13, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là gấp tờ giấy theo đúng thứ tự để lộ ra hình ảnh ở mặt bên kia. Các đường chấm phân cách phần nào của tờ giấy có thể được gấp lại. Nhấn vào bất kỳ phần nào trong số đó để gấp nó lại. Bạn sẽ phải thử từng nếp gấp để xem mặt bên kia có gì. Nếu bạn cần mở nó ra, chỉ cần nhấp vào nó một lần nữa.

Hãy gấp theo đúng thứ tự để lộ hình ảnh trên giấy!

Mục tiêu của bạn là gấp tờ giấy theo đúng thứ tự để lộ ra hình ảnh ở mặt bên kia. Các đường chấm phân cách phần nào của tờ giấy có thể được gấp lại. Nhấp chuột trái vào bất kỳ phần nào trong số đó để gấp nó lại. Bạn sẽ phải thử từng nếp gấp để xem mặt bên kia có gì. Nếu bạn cần mở nó ra, chỉ cần nhấp vào nó một lần nữa.

Hãy gấp theo đúng thứ tự để lộ hình ảnh trên giấy!

4.6 Rating Star
1,777
Phiếu bầu