Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Factory Balls

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(20,048 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2024
Release:
Sep 05, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Factory Balls Instructions

Mục tiêu của bạn là tạo ra một quả bóng phù hợp với hình ảnh trên hộp. Lấy một quả bóng màu trắng từ lô và kéo nó qua các tùy chọn khác nhau để khớp chính xác quả bóng cuối cùng. Sử dụng các thùng sơn để khớp (các) màu và sử dụng các công cụ khác (mũ, thắt lưng, băng dính, v.v.) để tạo ra thiết kế được hiển thị. Bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận để tạo ra một trận đấu hoàn hảo!

MẸO VÀ MẸO BÓNG NHÀ MÁY

Suy nghĩ một cách lô-gíc. Các công cụ được cung cấp ở mỗi cấp độ không đi kèm với hướng dẫn. Một số công cụ có thể tự giải thích được, nhưng những công cụ khác bạn có thể phải thử trước để xem từng công cụ ảnh hưởng đến bức vẽ bóng của bạn như thế nào.

Trang trí từ trên xuống dưới. Bắt đầu bằng cách tập trung vào việc đánh đúng nửa trên quả bóng của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có một công cụ bao phủ nửa trên của quả bóng. Điều này sẽ bảo vệ bất kỳ công việc nào bạn đã làm trên đầu khỏi bất kỳ phần bổ sung nào khác mà bạn thực hiện cho quả bóng.

Tập trung vào các chi tiết. Mỗi quả bóng sẽ có một mẫu duy nhất mà bạn phải sao chép. Một số thiết kế có thể hơi phức tạp một chút. Đối với một số quả bóng trông có vẻ điên rồ hơn, tốt nhất bạn nên bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất và nâng dần lên. Ví dụ: nếu quả bóng có mắt, hãy bắt đầu bằng cách tạo mẫu đó trước khi tiếp tục.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG NHÀ MÁY

Chơi Factory Balls dạy các kỹ năng giải quyết vấn đề và cũng có thể giúp cải thiện tư duy logic và tính toán. Người chơi phải giải các câu đố bằng cách sử dụng các bước di chuyển thử và sai. Mỗi cấp độ có thể được chia thành các bước nhỏ hơn giúp việc hoàn thành thử thách trở nên dễ dàng, nhưng người chơi phải chú ý theo dõi đúng thứ tự của các bước!

Mục tiêu của bạn là tạo ra một quả bóng phù hợp với hình ảnh trên hộp. Lấy một quả bóng màu trắng từ lô và kéo nó qua các tùy chọn khác nhau để khớp chính xác quả bóng cuối cùng. Sử dụng các thùng sơn để khớp (các) màu và sử dụng các công cụ khác (mũ, thắt lưng, băng dính, v.v.) để tạo ra thiết kế được hiển thị. Bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận để tạo ra một trận đấu hoàn hảo!

MẸO VÀ MẸO BÓNG NHÀ MÁY

Suy nghĩ một cách lô-gíc. Các công cụ được cung cấp ở mỗi cấp độ không đi kèm với hướng dẫn. Một số công cụ có thể tự giải thích được, nhưng những công cụ khác bạn có thể phải thử trước để xem từng công cụ ảnh hưởng đến bức vẽ bóng của bạn như thế nào.

Trang trí từ trên xuống dưới. Bắt đầu bằng cách tập trung vào việc đánh đúng nửa trên quả bóng của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có một công cụ bao phủ nửa trên của quả bóng. Điều này sẽ bảo vệ bất kỳ công việc nào bạn đã làm trên đầu khỏi bất kỳ phần bổ sung nào khác mà bạn thực hiện cho quả bóng.

Tập trung vào các chi tiết. Mỗi quả bóng sẽ có một mẫu duy nhất mà bạn phải sao chép. Một số thiết kế có thể hơi phức tạp một chút. Đối với một số quả bóng trông có vẻ điên rồ hơn, tốt nhất bạn nên bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất và nâng dần lên. Ví dụ: nếu quả bóng có mắt, hãy bắt đầu bằng cách tạo mẫu đó trước khi tiếp tục.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG NHÀ MÁY

Chơi Factory Balls dạy các kỹ năng giải quyết vấn đề và cũng có thể giúp cải thiện tư duy logic và tính toán. Người chơi phải giải các câu đố bằng cách sử dụng các bước di chuyển thử và sai. Mỗi cấp độ có thể được chia thành các bước nhỏ hơn giúp việc hoàn thành thử thách trở nên dễ dàng, nhưng người chơi phải chú ý theo dõi đúng thứ tự của các bước!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(20,048 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2024
Release:
Sep 05, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Factory Balls Instructions

Mục tiêu của bạn là tạo ra một quả bóng phù hợp với hình ảnh trên hộp. Lấy một quả bóng màu trắng từ lô và kéo nó qua các tùy chọn khác nhau để khớp chính xác quả bóng cuối cùng. Sử dụng các thùng sơn để khớp (các) màu và sử dụng các công cụ khác (mũ, thắt lưng, băng dính, v.v.) để tạo ra thiết kế được hiển thị. Bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận để tạo ra một trận đấu hoàn hảo!

MẸO VÀ MẸO BÓNG NHÀ MÁY

Suy nghĩ một cách lô-gíc. Các công cụ được cung cấp ở mỗi cấp độ không đi kèm với hướng dẫn. Một số công cụ có thể tự giải thích được, nhưng những công cụ khác bạn có thể phải thử trước để xem từng công cụ ảnh hưởng đến bức vẽ bóng của bạn như thế nào.

Trang trí từ trên xuống dưới. Bắt đầu bằng cách tập trung vào việc đánh đúng nửa trên quả bóng của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có một công cụ bao phủ nửa trên của quả bóng. Điều này sẽ bảo vệ bất kỳ công việc nào bạn đã làm trên đầu khỏi bất kỳ phần bổ sung nào khác mà bạn thực hiện cho quả bóng.

Tập trung vào các chi tiết. Mỗi quả bóng sẽ có một mẫu duy nhất mà bạn phải sao chép. Một số thiết kế có thể hơi phức tạp một chút. Đối với một số quả bóng trông có vẻ điên rồ hơn, tốt nhất bạn nên bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất và nâng dần lên. Ví dụ: nếu quả bóng có mắt, hãy bắt đầu bằng cách tạo mẫu đó trước khi tiếp tục.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG NHÀ MÁY

Chơi Factory Balls dạy các kỹ năng giải quyết vấn đề và cũng có thể giúp cải thiện tư duy logic và tính toán. Người chơi phải giải các câu đố bằng cách sử dụng các bước di chuyển thử và sai. Mỗi cấp độ có thể được chia thành các bước nhỏ hơn giúp việc hoàn thành thử thách trở nên dễ dàng, nhưng người chơi phải chú ý theo dõi đúng thứ tự của các bước!

Mục tiêu của bạn là tạo ra một quả bóng phù hợp với hình ảnh trên hộp. Lấy một quả bóng màu trắng từ lô và kéo nó qua các tùy chọn khác nhau để khớp chính xác quả bóng cuối cùng. Sử dụng các thùng sơn để khớp (các) màu và sử dụng các công cụ khác (mũ, thắt lưng, băng dính, v.v.) để tạo ra thiết kế được hiển thị. Bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận để tạo ra một trận đấu hoàn hảo!

MẸO VÀ MẸO BÓNG NHÀ MÁY

Suy nghĩ một cách lô-gíc. Các công cụ được cung cấp ở mỗi cấp độ không đi kèm với hướng dẫn. Một số công cụ có thể tự giải thích được, nhưng những công cụ khác bạn có thể phải thử trước để xem từng công cụ ảnh hưởng đến bức vẽ bóng của bạn như thế nào.

Trang trí từ trên xuống dưới. Bắt đầu bằng cách tập trung vào việc đánh đúng nửa trên quả bóng của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có một công cụ bao phủ nửa trên của quả bóng. Điều này sẽ bảo vệ bất kỳ công việc nào bạn đã làm trên đầu khỏi bất kỳ phần bổ sung nào khác mà bạn thực hiện cho quả bóng.

Tập trung vào các chi tiết. Mỗi quả bóng sẽ có một mẫu duy nhất mà bạn phải sao chép. Một số thiết kế có thể hơi phức tạp một chút. Đối với một số quả bóng trông có vẻ điên rồ hơn, tốt nhất bạn nên bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất và nâng dần lên. Ví dụ: nếu quả bóng có mắt, hãy bắt đầu bằng cách tạo mẫu đó trước khi tiếp tục.

BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHƠI BÓNG NHÀ MÁY

Chơi Factory Balls dạy các kỹ năng giải quyết vấn đề và cũng có thể giúp cải thiện tư duy logic và tính toán. Người chơi phải giải các câu đố bằng cách sử dụng các bước di chuyển thử và sai. Mỗi cấp độ có thể được chia thành các bước nhỏ hơn giúp việc hoàn thành thử thách trở nên dễ dàng, nhưng người chơi phải chú ý theo dõi đúng thứ tự của các bước!

4.3 Rating Star
20,048
Phiếu bầu