Fat Slice 2

Hướng dẫn

Kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít vết cắt càng tốt.

Nhấp và kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít lát càng tốt.

4.1 Rating Star
16,077
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít vết cắt càng tốt.

Nhấp và kéo qua một hình để cắt nó. Đường của bạn không thể cắt giữa các quả bóng đang nảy hoặc bị chúng đánh trúng. Cố gắng sử dụng càng ít lát càng tốt.

4.1 Rating Star
16,077
Phiếu bầu