Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Flush

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(569 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Mar 09, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tô màu các ô vuông sao cho khớp với chữ X.

Để tô màu một hàng hoặc cột, hãy chạm vào một màu để chọn, sau đó chạm vào bên cạnh hàng hoặc cột để tô màu.

Mục tiêu của bạn là tô màu các ô vuông sao cho khớp với chữ X. Để tô màu một hàng hoặc cột, hãy bấm vào một màu để chọn màu đó, sau đó bấm vào bên cạnh hàng hoặc cột đó để tô màu.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(569 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Mar 09, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tô màu các ô vuông sao cho khớp với chữ X.

Để tô màu một hàng hoặc cột, hãy chạm vào một màu để chọn, sau đó chạm vào bên cạnh hàng hoặc cột để tô màu.

Mục tiêu của bạn là tô màu các ô vuông sao cho khớp với chữ X. Để tô màu một hàng hoặc cột, hãy bấm vào một màu để chọn màu đó, sau đó bấm vào bên cạnh hàng hoặc cột đó để tô màu.

3.6 Rating Star
569
Phiếu bầu