Fruits

Hướng dẫn

Giản dị. Năm trái cây gắt gỏng muốn làm nước ép. Giúp họ bằng cách đập vỡ chúng! Bấm vào trái cây để làm cho chúng nhảy lên và xuống. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại.

Giản dị. Năm trái cây gắt gỏng muốn làm nước ép. Giúp họ bằng cách đập vỡ chúng! Bấm vào trái cây để làm cho chúng nhảy lên và xuống. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại.

3.9 Rating Star
2,885
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giản dị. Năm trái cây gắt gỏng muốn làm nước ép. Giúp họ bằng cách đập vỡ chúng! Bấm vào trái cây để làm cho chúng nhảy lên và xuống. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại.

Giản dị. Năm trái cây gắt gỏng muốn làm nước ép. Giúp họ bằng cách đập vỡ chúng! Bấm vào trái cây để làm cho chúng nhảy lên và xuống. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại.

3.9 Rating Star
2,885
Phiếu bầu