Get To the Other Side

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

3.9 Rating Star
18,613
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

3.9 Rating Star
18,613
Phiếu bầu