GoonDoo

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

3.4 Rating Star
8,116
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

Mục tiêu của bạn là bắn một quả bóng vào cổng. Giữ chuột trái để tăng lực bắn và thả tay để bắn. Gợi ý: đặt các khối để giúp hướng cú đánh của bạn vào cổng!

3.4 Rating Star
8,116
Phiếu bầu