Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Grab Them by the Eyes

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(53,240 Phiếu bầu)
Release :
Mar 20, 2017

Hướng dẫn

Hãy chi tiêu tiền của bạn một cách khôn ngoan để mua những biển báo tuyệt vời và hiệu ứng thú vị để giúp Jay đưa Filthy Burger ra khỏi hoạt động kinh doanh. Mỗi dấu hiệu và hiệu ứng có giá trị một số lượng bán bánh mì kẹp thịt nhất định. Chọn các dấu hiệu và hiệu ứng tốt nhất để bán càng nhiều bánh mì kẹp thịt càng tốt trong 7 ngày.

Lời khuyên: Mỗi ngày, bạn có thể tạo hai dấu hiệu, trừ khi bạn mua thêm khung. Bạn cũng có thể tạo một tin nhắn tùy chỉnh trị giá 2 điểm mỗi ngày. Vì vậy, nó không thực sự đáng để mua nhiều hơn một vài tin nhắn 2 điểm. Chỉ tập trung vào việc mua các hiệu ứng tuyệt vời và thông điệp điểm cao. Rất khó để có được khả năng "khung phụ", nhưng hãy cố gắng mua ít nhất một cái (rất khó, vì Filthy Burger thường mua chúng trước).

Hãy chi tiêu tiền của bạn một cách khôn ngoan để mua những biển báo tuyệt vời và hiệu ứng thú vị để giúp Jay đưa Filthy Burger ra khỏi hoạt động kinh doanh. Mỗi dấu hiệu và hiệu ứng có giá trị một số lượng bán bánh mì kẹp thịt nhất định. Chọn các dấu hiệu và hiệu ứng tốt nhất để bán càng nhiều bánh mì kẹp thịt càng tốt trong 7 ngày.

Lời khuyên: Mỗi ngày, bạn có thể tạo hai dấu hiệu, trừ khi bạn mua thêm khung. Bạn cũng có thể tạo một tin nhắn tùy chỉnh trị giá 2 điểm mỗi ngày. Vì vậy, nó không thực sự đáng để mua nhiều hơn một vài tin nhắn 2 điểm. Chỉ tập trung vào việc mua các hiệu ứng tuyệt vời và thông điệp điểm cao. Rất khó để có được khả năng "khung phụ", nhưng hãy cố gắng mua ít nhất một cái (rất khó, vì Filthy Burger thường mua chúng trước).

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(53,240 Phiếu bầu)
Release :
Mar 20, 2017

Hướng dẫn

Hãy chi tiêu tiền của bạn một cách khôn ngoan để mua những biển báo tuyệt vời và hiệu ứng thú vị để giúp Jay đưa Filthy Burger ra khỏi hoạt động kinh doanh. Mỗi dấu hiệu và hiệu ứng có giá trị một số lượng bán bánh mì kẹp thịt nhất định. Chọn các dấu hiệu và hiệu ứng tốt nhất để bán càng nhiều bánh mì kẹp thịt càng tốt trong 7 ngày.

Lời khuyên: Mỗi ngày, bạn có thể tạo hai dấu hiệu, trừ khi bạn mua thêm khung. Bạn cũng có thể tạo một tin nhắn tùy chỉnh trị giá 2 điểm mỗi ngày. Vì vậy, nó không thực sự đáng để mua nhiều hơn một vài tin nhắn 2 điểm. Chỉ tập trung vào việc mua các hiệu ứng tuyệt vời và thông điệp điểm cao. Rất khó để có được khả năng "khung phụ", nhưng hãy cố gắng mua ít nhất một cái (rất khó, vì Filthy Burger thường mua chúng trước).

Hãy chi tiêu tiền của bạn một cách khôn ngoan để mua những biển báo tuyệt vời và hiệu ứng thú vị để giúp Jay đưa Filthy Burger ra khỏi hoạt động kinh doanh. Mỗi dấu hiệu và hiệu ứng có giá trị một số lượng bán bánh mì kẹp thịt nhất định. Chọn các dấu hiệu và hiệu ứng tốt nhất để bán càng nhiều bánh mì kẹp thịt càng tốt trong 7 ngày.

Lời khuyên: Mỗi ngày, bạn có thể tạo hai dấu hiệu, trừ khi bạn mua thêm khung. Bạn cũng có thể tạo một tin nhắn tùy chỉnh trị giá 2 điểm mỗi ngày. Vì vậy, nó không thực sự đáng để mua nhiều hơn một vài tin nhắn 2 điểm. Chỉ tập trung vào việc mua các hiệu ứng tuyệt vời và thông điệp điểm cao. Rất khó để có được khả năng "khung phụ", nhưng hãy cố gắng mua ít nhất một cái (rất khó, vì Filthy Burger thường mua chúng trước).

4.3 Rating Star
53,240
Phiếu bầu