Grel

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nhảy trong khi bạn đang ở trên không để lao đi. Bạn có thể lao qua các bức tường miễn là bạn có một khoảng trống để hạ cánh ở cuối đường lao của mình.

Sử dụng dấu gạch ngang của bạn để vượt qua vô số chướng ngại vật, nhưng ai biết được điều gì nằm ở cuối hành trình của bạn?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Space để nhảy. Khi đang ở trên không, bạn có thể nhấn Space một lần nữa để lao đi. Dashing di chuyển qua các bức tường miễn là có một khoảng trống ở cuối dấu gạch ngang của bạn.

Sử dụng dấu gạch ngang của bạn để vượt qua vô số chướng ngại vật, nhưng ai biết được điều gì nằm ở cuối hành trình của bạn?

3.3 Rating Star
6,645
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nhảy trong khi bạn đang ở trên không để lao đi. Bạn có thể lao qua các bức tường miễn là bạn có một khoảng trống để hạ cánh ở cuối đường lao của mình.

Sử dụng dấu gạch ngang của bạn để vượt qua vô số chướng ngại vật, nhưng ai biết được điều gì nằm ở cuối hành trình của bạn?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Space để nhảy. Khi đang ở trên không, bạn có thể nhấn Space một lần nữa để lao đi. Dashing di chuyển qua các bức tường miễn là có một khoảng trống ở cuối dấu gạch ngang của bạn.

Sử dụng dấu gạch ngang của bạn để vượt qua vô số chướng ngại vật, nhưng ai biết được điều gì nằm ở cuối hành trình của bạn?

3.3 Rating Star
6,645
Phiếu bầu