Intergalactic Lander

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để điều khiển con tàu không gian của bạn. Mũi tên màu vàng chỉ vào trạm tiếp nhiên liệu và mũi tên màu xanh lá cây chỉ vào bệ kết thúc. Hạ cánh từ từ để tránh làm hỏng tàu của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để bay con tàu không gian của bạn. Nhấn LÊN để tăng tốc, nhấn TRÁI và PHẢI để nghiêng theo hướng đó. Mũi tên màu vàng chỉ vào trạm tiếp nhiên liệu và mũi tên màu xanh lá cây chỉ vào bệ kết thúc. Bạn phải hạ cánh từ từ để tránh làm hỏng tàu của bạn.

3.5 Rating Star
14,983
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để điều khiển con tàu không gian của bạn. Mũi tên màu vàng chỉ vào trạm tiếp nhiên liệu và mũi tên màu xanh lá cây chỉ vào bệ kết thúc. Hạ cánh từ từ để tránh làm hỏng tàu của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để bay con tàu không gian của bạn. Nhấn LÊN để tăng tốc, nhấn TRÁI và PHẢI để nghiêng theo hướng đó. Mũi tên màu vàng chỉ vào trạm tiếp nhiên liệu và mũi tên màu xanh lá cây chỉ vào bệ kết thúc. Bạn phải hạ cánh từ từ để tránh làm hỏng tàu của bạn.

3.5 Rating Star
14,983
Phiếu bầu