Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Into Space 3: Xmas Story

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(9,394 Phiếu bầu)
Release :
Dec 08, 2016

Hướng dẫn

Người ngoài hành tinh đã tấn công xưởng của ông già Noel và trốn thoát với những món quà! Nhảy vào tên lửa của bạn và giúp đưa họ trở lại. Sử dụng các phím mũi tên để xoay tàu vũ trụ của bạn trong không trung và nhấn lên để sử dụng bộ đẩy của bạn. Bay cao nhất có thể để thu thập kẹo và quà tặng. Hãy tiêu kẹo một cách khôn ngoan để mua các vật phẩm nâng cấp cho con tàu của bạn và thu thập quà tặng để mở khóa những vật phẩm mới.

Người ngoài hành tinh đã tấn công xưởng của ông già Noel và trốn thoát với những món quà! Nhảy vào tên lửa của bạn và giúp đưa họ trở lại. Sử dụng các phím mũi tên để xoay tàu vũ trụ của bạn trong không trung và nhấn lên để sử dụng bộ đẩy của bạn. Bay cao nhất có thể để thu thập kẹo và quà tặng. Hãy tiêu kẹo một cách khôn ngoan để mua các vật phẩm nâng cấp cho con tàu của bạn và thu thập quà tặng để mở khóa những vật phẩm mới.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(9,394 Phiếu bầu)
Release :
Dec 08, 2016

Hướng dẫn

Người ngoài hành tinh đã tấn công xưởng của ông già Noel và trốn thoát với những món quà! Nhảy vào tên lửa của bạn và giúp đưa họ trở lại. Sử dụng các phím mũi tên để xoay tàu vũ trụ của bạn trong không trung và nhấn lên để sử dụng bộ đẩy của bạn. Bay cao nhất có thể để thu thập kẹo và quà tặng. Hãy tiêu kẹo một cách khôn ngoan để mua các vật phẩm nâng cấp cho con tàu của bạn và thu thập quà tặng để mở khóa những vật phẩm mới.

Người ngoài hành tinh đã tấn công xưởng của ông già Noel và trốn thoát với những món quà! Nhảy vào tên lửa của bạn và giúp đưa họ trở lại. Sử dụng các phím mũi tên để xoay tàu vũ trụ của bạn trong không trung và nhấn lên để sử dụng bộ đẩy của bạn. Bay cao nhất có thể để thu thập kẹo và quà tặng. Hãy tiêu kẹo một cách khôn ngoan để mua các vật phẩm nâng cấp cho con tàu của bạn và thu thập quà tặng để mở khóa những vật phẩm mới.

4.5 Rating Star
9,394
Phiếu bầu