Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Learn to Fly 3

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 31, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(156,352 Phiếu bầu)
Release :
Jan 18, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để thay đổi góc của chú chim cánh cụt của bạn. Thu tiền bằng cách bay cao hơn và nhanh hơn. Mua tên lửa đẩy và nhấn Space để sử dụng chúng. Sau khi bạn ra ngoài vũ trụ, hãy chinh phục những thử thách hoàn toàn mới trong các chế độ trò chơi có thưởng!

Sử dụng các phím mũi tên để thay đổi góc của chú chim cánh cụt của bạn. Thu tiền bằng cách bay cao hơn và nhanh hơn. Mua tên lửa đẩy và nhấn Space để sử dụng chúng. Sau khi bạn ra ngoài vũ trụ, hãy chinh phục những thử thách hoàn toàn mới trong các chế độ trò chơi có thưởng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 31, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(156,352 Phiếu bầu)
Release :
Jan 18, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để thay đổi góc của chú chim cánh cụt của bạn. Thu tiền bằng cách bay cao hơn và nhanh hơn. Mua tên lửa đẩy và nhấn Space để sử dụng chúng. Sau khi bạn ra ngoài vũ trụ, hãy chinh phục những thử thách hoàn toàn mới trong các chế độ trò chơi có thưởng!

Sử dụng các phím mũi tên để thay đổi góc của chú chim cánh cụt của bạn. Thu tiền bằng cách bay cao hơn và nhanh hơn. Mua tên lửa đẩy và nhấn Space để sử dụng chúng. Sau khi bạn ra ngoài vũ trụ, hãy chinh phục những thử thách hoàn toàn mới trong các chế độ trò chơi có thưởng!

4.7 Rating Star
156,352
Phiếu bầu