Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Into Space 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(43,305 Phiếu bầu)
Release :
Oct 20, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(43,305 Phiếu bầu)
Release :
Oct 20, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

Sử dụng các phím mũi tên để biến tàu vũ trụ của bạn. Bay cao nhất có thể để kiếm tiền. Sử dụng tiền để mua nâng cấp cho tàu của bạn. Bạn có thể đến được sao Hỏa không?

4.6 Rating Star
43,305
Phiếu bầu