Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Into Space

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(24,093 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Release:
Jun 09, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển con tàu của bạn. Phóng tên lửa của bạn lên bầu trời và thu tiền để nâng cấp con tàu của bạn trở lại Trái đất. Nhưng hãy coi chừng những chướng ngại vật có thể phá hủy tên lửa của bạn! Trở lại Trái đất, hãy tiêu số tiền bạn kiếm được một cách khôn ngoan để mua những nâng cấp tốt nhất cho con tàu của bạn. bạn có thể làm cho nó tất cả các cách để mặt trăng?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển con tàu của bạn. Phóng tên lửa của bạn lên bầu trời và thu tiền để nâng cấp con tàu của bạn trở lại Trái đất. Nhưng hãy coi chừng những chướng ngại vật có thể phá hủy tên lửa của bạn! Trở lại Trái đất, hãy tiêu số tiền bạn kiếm được một cách khôn ngoan để mua những nâng cấp tốt nhất cho con tàu của bạn. bạn có thể làm cho nó tất cả các cách để mặt trăng?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(24,093 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 12, 2021
Release:
Jun 09, 2016
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển con tàu của bạn. Phóng tên lửa của bạn lên bầu trời và thu tiền để nâng cấp con tàu của bạn trở lại Trái đất. Nhưng hãy coi chừng những chướng ngại vật có thể phá hủy tên lửa của bạn! Trở lại Trái đất, hãy tiêu số tiền bạn kiếm được một cách khôn ngoan để mua những nâng cấp tốt nhất cho con tàu của bạn. bạn có thể làm cho nó tất cả các cách để mặt trăng?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển con tàu của bạn. Phóng tên lửa của bạn lên bầu trời và thu tiền để nâng cấp con tàu của bạn trở lại Trái đất. Nhưng hãy coi chừng những chướng ngại vật có thể phá hủy tên lửa của bạn! Trở lại Trái đất, hãy tiêu số tiền bạn kiếm được một cách khôn ngoan để mua những nâng cấp tốt nhất cho con tàu của bạn. bạn có thể làm cho nó tất cả các cách để mặt trăng?

4.4 Rating Star
24,093
Phiếu bầu