Jetscout Bootcamp

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để rẽ. Nhấn phím cách để tăng.

Mỗi khi bạn hạ cánh xuống một bệ phóng mới, nó sẽ lưu tiến trình của bạn. Cố gắng đến bệ phóng tiếp theo mà không bị rơi quá nhiều lần!

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để rẽ. Nhấn phím cách để tăng.

Mỗi khi bạn hạ cánh xuống một bệ phóng mới, nó sẽ lưu tiến trình của bạn. Cố gắng đến bệ phóng tiếp theo mà không bị rơi quá nhiều lần!

4.1 Rating Star
2,786
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để rẽ. Nhấn phím cách để tăng.

Mỗi khi bạn hạ cánh xuống một bệ phóng mới, nó sẽ lưu tiến trình của bạn. Cố gắng đến bệ phóng tiếp theo mà không bị rơi quá nhiều lần!

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để rẽ. Nhấn phím cách để tăng.

Mỗi khi bạn hạ cánh xuống một bệ phóng mới, nó sẽ lưu tiến trình của bạn. Cố gắng đến bệ phóng tiếp theo mà không bị rơi quá nhiều lần!

4.1 Rating Star
2,786
Phiếu bầu