Jimothy Piggerton

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WSD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy lên đầu những con chim và sói và bật ra khỏi đầu chúng. Một số vật phẩm cung cấp cho bạn sức mạnh đặc biệt, chẳng hạn như nhảy đôi và nhảy tường. Cứu chú lợn cưng của bạn ở cuối mỗi cấp độ!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WSD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy lên đầu những con chim và sói và bật ra khỏi đầu chúng. Một số vật phẩm cung cấp cho bạn sức mạnh đặc biệt, chẳng hạn như nhảy đôi và nhảy tường. Cứu chú lợn cưng của bạn ở cuối mỗi cấp độ!

4.2 Rating Star
22,441
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WSD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy lên đầu những con chim và sói và bật ra khỏi đầu chúng. Một số vật phẩm cung cấp cho bạn sức mạnh đặc biệt, chẳng hạn như nhảy đôi và nhảy tường. Cứu chú lợn cưng của bạn ở cuối mỗi cấp độ!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WSD để di chuyển và nhảy. Bạn có thể nhảy lên đầu những con chim và sói và bật ra khỏi đầu chúng. Một số vật phẩm cung cấp cho bạn sức mạnh đặc biệt, chẳng hạn như nhảy đôi và nhảy tường. Cứu chú lợn cưng của bạn ở cuối mỗi cấp độ!

4.2 Rating Star
22,441
Phiếu bầu