Just a Platformer

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Trò chơi được chia thành bốn phần, phân nhánh từ trung tâm chính. Mỗi phần có kiểu nhảy đặc biệt riêng. Đánh bại tất cả bốn phần để mở khóa khu vực cuối cùng bên dưới trung tâm. Nhưng được cảnh báo: trò chơi này rất, rất khó!

MẸO: Trong phần nhảy tường, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn giữ Up trong khi trượt xuống tường. Bạn sẽ không nhảy cho đến khi chạm vào nút định hướng.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trò chơi được chia thành bốn phần, phân nhánh từ trung tâm chính. Mỗi phần có kiểu nhảy đặc biệt riêng. Đánh bại tất cả bốn phần để mở khóa khu vực cuối cùng bên dưới trung tâm. Nhưng được cảnh báo: trò chơi này rất, rất khó!

MẸO: Trong phần nhảy tường, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn giữ phím W hoặc LÊN trong khi trượt xuống tường. Bạn sẽ không nhảy cho đến khi bạn nhấn một phím định hướng.

3.8 Rating Star
24,754
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Trò chơi được chia thành bốn phần, phân nhánh từ trung tâm chính. Mỗi phần có kiểu nhảy đặc biệt riêng. Đánh bại tất cả bốn phần để mở khóa khu vực cuối cùng bên dưới trung tâm. Nhưng được cảnh báo: trò chơi này rất, rất khó!

MẸO: Trong phần nhảy tường, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn giữ Up trong khi trượt xuống tường. Bạn sẽ không nhảy cho đến khi chạm vào nút định hướng.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trò chơi được chia thành bốn phần, phân nhánh từ trung tâm chính. Mỗi phần có kiểu nhảy đặc biệt riêng. Đánh bại tất cả bốn phần để mở khóa khu vực cuối cùng bên dưới trung tâm. Nhưng được cảnh báo: trò chơi này rất, rất khó!

MẸO: Trong phần nhảy tường, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn giữ phím W hoặc LÊN trong khi trượt xuống tường. Bạn sẽ không nhảy cho đến khi bạn nhấn một phím định hướng.

3.8 Rating Star
24,754
Phiếu bầu