Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Last Day of the Woods

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(9,883 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Giải phóng:
Jan 11, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu đỏ, bạn có thể sử dụng nó để nhảy đôi. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu tím, hãy nhấn E để tạo một ô vuông dịch chuyển tức thời. Chạm vào một đầu của hình vuông để dịch chuyển đến đầu kia. Thu thập càng nhiều đá tinh thần càng tốt để cứu khu rừng!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu đỏ, bạn có thể sử dụng nó để nhảy đôi. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu tím, hãy nhấn E để tạo một ô vuông dịch chuyển tức thời. Chạm vào một đầu của hình vuông để dịch chuyển đến đầu kia. Thu thập càng nhiều đá tinh thần càng tốt để cứu khu rừng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(9,883 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Giải phóng:
Jan 11, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu đỏ, bạn có thể sử dụng nó để nhảy đôi. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu tím, hãy nhấn E để tạo một ô vuông dịch chuyển tức thời. Chạm vào một đầu của hình vuông để dịch chuyển đến đầu kia. Thu thập càng nhiều đá tinh thần càng tốt để cứu khu rừng!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu đỏ, bạn có thể sử dụng nó để nhảy đôi. Khi bạn tìm thấy một quả bóng màu tím, hãy nhấn E để tạo một ô vuông dịch chuyển tức thời. Chạm vào một đầu của hình vuông để dịch chuyển đến đầu kia. Thu thập càng nhiều đá tinh thần càng tốt để cứu khu rừng!

3.8 Rating Star
9,883
Phiếu bầu