Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Let It Glow

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(691 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Release:
Oct 27, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(691 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Release:
Oct 27, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

3.8 Rating Star
691
Phiếu bầu