Lost in Time

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để di chuyển đến đó. Khi bạn ở bên cạnh một máy tính, hãy chạm vào nó để kích hoạt. Lấy chìa khóa mà không cần chạm vào các bot thời gian!

Nhấp vào một ô để di chuyển đến đó. Khi bạn ở bên cạnh một máy tính, hãy nhấp vào nó để kích hoạt. Sử dụng máy tính để mở ra những con đường mới và đạt được chìa khóa. Nhưng hãy theo dõi các bot thời gian của chúng tôi. Đừng để họ chạm vào bạn!

3.5 Rating Star
2,192
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để di chuyển đến đó. Khi bạn ở bên cạnh một máy tính, hãy chạm vào nó để kích hoạt. Lấy chìa khóa mà không cần chạm vào các bot thời gian!

Nhấp vào một ô để di chuyển đến đó. Khi bạn ở bên cạnh một máy tính, hãy nhấp vào nó để kích hoạt. Sử dụng máy tính để mở ra những con đường mới và đạt được chìa khóa. Nhưng hãy theo dõi các bot thời gian của chúng tôi. Đừng để họ chạm vào bạn!

3.5 Rating Star
2,192
Phiếu bầu