Maze 64

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông và vuốt để trượt dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

Bấm vào một hình vuông và sử dụng các Phím mũi tên để trượt nó dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

4.2 Rating Star
1,220
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông và vuốt để trượt dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

Bấm vào một hình vuông và sử dụng các Phím mũi tên để trượt nó dọc theo lưới. Mục tiêu của bạn là cộng tất cả các số cho đến khi còn một ô vuông!

Trượt các ô vuông tới các số phù hợp để nhân đôi chúng lên và đảm bảo rằng chỉ còn một ô vuông ở cuối cấp độ.

4.2 Rating Star
1,220
Phiếu bầu