Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fill Tracks

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,407 Phiếu bầu)
Release :
Jul 02, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là bao phủ toàn bộ sàn bằng màu xanh lam. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là bao phủ toàn bộ sàn bằng màu xanh lam. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,407 Phiếu bầu)
Release :
Jul 02, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là bao phủ toàn bộ sàn bằng màu xanh lam. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là bao phủ toàn bộ sàn bằng màu xanh lam. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

4.0 Rating Star
1,407
Phiếu bầu