Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

BLOCnog

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(477 Phiếu bầu)
Release :
Sep 03, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển BLOCnog. Kết hợp với các khối màu cam khác để tạo thành hình phù hợp và bao phủ các ô màu đỏ và vàng. Đừng để mặt BLOCnog chạm vào gai hoặc mìn phát nổ!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển BLOCnog. Kết hợp với các khối màu cam khác để tạo thành hình phù hợp và bao phủ các ô màu đỏ và vàng. Đừng để mặt BLOCnog chạm vào gai hoặc mìn phát nổ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(477 Phiếu bầu)
Release :
Sep 03, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển BLOCnog. Kết hợp với các khối màu cam khác để tạo thành hình phù hợp và bao phủ các ô màu đỏ và vàng. Đừng để mặt BLOCnog chạm vào gai hoặc mìn phát nổ!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển BLOCnog. Kết hợp với các khối màu cam khác để tạo thành hình phù hợp và bao phủ các ô màu đỏ và vàng. Đừng để mặt BLOCnog chạm vào gai hoặc mìn phát nổ!

3.0 Rating Star
477
Phiếu bầu