Mirror Wizard

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn có màu trắng, bạn có thể nhấn vào nút dịch chuyển tức thời bên cạnh nút nhảy để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn màu trắng, bạn có thể nhấn SPACE, U, C hoặc O để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

4.6 Rating Star
767
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn có màu trắng, bạn có thể nhấn vào nút dịch chuyển tức thời bên cạnh nút nhảy để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các quả cầu ma thuật!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần dịch chuyển tức thời để lấy quả cầu. Nếu đường viền của bạn màu trắng, bạn có thể nhấn SPACE, U, C hoặc O để dịch chuyển tức thời. Nếu đường viền có màu đỏ, điều đó có nghĩa là bạn không thể dịch chuyển tức thời.

4.6 Rating Star
767
Phiếu bầu