Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Moley the Purple Mole

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(937 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Giải phóng:
Jan 26, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Xây dựng một con đường cho Moley để anh ta có thể lấy chìa khóa và đến lối ra. Nhấn vào một mục trong kho của bạn để chọn mục đó, sau đó nhấn vào nơi bạn muốn đặt mục đó. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn phát để đưa Moley lên đường.

Mục tiêu của bạn là xây dựng một con đường cho Moley để anh ta có thể lấy chìa khóa và đến cửa thoát hiểm. Nhấp vào một mục trong kho của bạn để chọn nó, sau đó nhấp vào nơi bạn muốn đặt nó. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chơi để đưa Moley lên đường.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(937 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Giải phóng:
Jan 26, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Xây dựng một con đường cho Moley để anh ta có thể lấy chìa khóa và đến lối ra. Nhấn vào một mục trong kho của bạn để chọn mục đó, sau đó nhấn vào nơi bạn muốn đặt mục đó. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn phát để đưa Moley lên đường.

Mục tiêu của bạn là xây dựng một con đường cho Moley để anh ta có thể lấy chìa khóa và đến cửa thoát hiểm. Nhấp vào một mục trong kho của bạn để chọn nó, sau đó nhấp vào nơi bạn muốn đặt nó. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào chơi để đưa Moley lên đường.

3.7 Rating Star
937
Phiếu bầu