Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Polar Tale

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,435 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Mar 31, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp xung quanh bằng chuột để giúp chú gấu bắc cực tìm thấy thời tiết ấm áp hơn.

Nhấp xung quanh bằng chuột để giúp chú gấu bắc cực tìm thấy thời tiết ấm áp hơn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,435 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Mar 31, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp xung quanh bằng chuột để giúp chú gấu bắc cực tìm thấy thời tiết ấm áp hơn.

Nhấp xung quanh bằng chuột để giúp chú gấu bắc cực tìm thấy thời tiết ấm áp hơn.

4.1 Rating Star
2,435
Phiếu bầu