Mooving In

Hướng dẫn

Kéo để đặt các mảnh cho đến khi lấp đầy tất cả các đường viền màu xanh lam. Đảm bảo đỡ các mảnh để chúng không bị sập và chừa đủ chỗ cho con vật.

Nhấp và kéo các mảnh cho đến khi lấp đầy tất cả các đường viền màu xanh lam. Đảm bảo đỡ các mảnh để chúng không bị sập và chừa đủ chỗ cho con vật. Khi đã có tất cả các mảnh màu xanh, hãy chuyển sang hàng xóm mới của bạn!

2.5 Rating Star
7,116
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo để đặt các mảnh cho đến khi lấp đầy tất cả các đường viền màu xanh lam. Đảm bảo đỡ các mảnh để chúng không bị sập và chừa đủ chỗ cho con vật.

Nhấp và kéo các mảnh cho đến khi lấp đầy tất cả các đường viền màu xanh lam. Đảm bảo đỡ các mảnh để chúng không bị sập và chừa đủ chỗ cho con vật. Khi đã có tất cả các mảnh màu xanh, hãy chuyển sang hàng xóm mới của bạn!

2.5 Rating Star
7,116
Phiếu bầu