Mutato Potato

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Chạm vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấn vào dấu chấm hỏi bên dưới phần mở rộng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Nhấp chuột trái vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấp vào dấu chấm hỏi bên dưới phần tăng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

4.2 Rating Star
787
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Chạm vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấn vào dấu chấm hỏi bên dưới phần mở rộng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết lũ dị nhân Mutato Potato trước khi chúng ăn hết lá! Nhấp chuột trái vào một củ khoai tây và kéo nó theo bất kỳ hướng nào để nhắm mục tiêu. Sau khi bạn sắp xếp cú đánh của mình, hãy thả để ném khoai tây.

Vào cuối mỗi đợt, bạn có thể mở khóa sức mạnh. Nhấp vào dấu chấm hỏi bên dưới phần tăng sức mạnh để tìm hiểu thêm về một khả năng.

Sau khi bạn đánh bại cả năm đợt, một cấp độ mới sẽ mở khóa!

4.2 Rating Star
787
Phiếu bầu