Night Breeze

Hướng dẫn

Di chuyển quả bóng sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Cảnh báo: cách điều khiển nghe có vẻ dễ dàng, nhưng chúng thực sự khó hiểu! Đến lối ra của mỗi cấp độ để vượt qua. Bạn có thể thu thập tất cả ba ngôi sao ở mỗi cấp độ không?

Di chuyển quả bóng sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Cảnh báo: cách điều khiển nghe có vẻ dễ dàng, nhưng chúng thực sự khó hiểu! Đến lối ra của mỗi cấp độ để vượt qua. Bạn có thể thu thập tất cả ba ngôi sao ở mỗi cấp độ không?

3.8 Rating Star
3,643
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển quả bóng sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Cảnh báo: cách điều khiển nghe có vẻ dễ dàng, nhưng chúng thực sự khó hiểu! Đến lối ra của mỗi cấp độ để vượt qua. Bạn có thể thu thập tất cả ba ngôi sao ở mỗi cấp độ không?

Di chuyển quả bóng sang trái và phải bằng A và D hoặc các phím mũi tên. Cảnh báo: cách điều khiển nghe có vẻ dễ dàng, nhưng chúng thực sự khó hiểu! Đến lối ra của mỗi cấp độ để vượt qua. Bạn có thể thu thập tất cả ba ngôi sao ở mỗi cấp độ không?

3.8 Rating Star
3,643
Phiếu bầu