Notebook Jam

Hướng dẫn

Di chuyển với các phím mũi tên. Lật trang bằng SPACE. Mỗi bên của trang có những bức tường sẽ chặn đường đi của bạn. Bạn có thể biết mình sẽ kết thúc ở đâu bằng cách sử dụng biển báo mục tiêu ở mặt bên kia của cuốn sổ. Lật các trang và di chuyển để đến phong bì màu xanh lá cây.

Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng lấy tất cả 3 cái kẹp giấy ở mỗi cấp độ!

Di chuyển với các phím mũi tên. Lật trang bằng SPACE. Mỗi bên của trang có những bức tường sẽ chặn đường đi của bạn. Bạn có thể biết mình sẽ kết thúc ở đâu bằng cách sử dụng biển báo mục tiêu ở mặt bên kia của cuốn sổ. Lật các trang và di chuyển để đến phong bì màu xanh lá cây.

Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng lấy tất cả 3 cái kẹp giấy ở mỗi cấp độ!

4.3 Rating Star
704
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển với các phím mũi tên. Lật trang bằng SPACE. Mỗi bên của trang có những bức tường sẽ chặn đường đi của bạn. Bạn có thể biết mình sẽ kết thúc ở đâu bằng cách sử dụng biển báo mục tiêu ở mặt bên kia của cuốn sổ. Lật các trang và di chuyển để đến phong bì màu xanh lá cây.

Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng lấy tất cả 3 cái kẹp giấy ở mỗi cấp độ!

Di chuyển với các phím mũi tên. Lật trang bằng SPACE. Mỗi bên của trang có những bức tường sẽ chặn đường đi của bạn. Bạn có thể biết mình sẽ kết thúc ở đâu bằng cách sử dụng biển báo mục tiêu ở mặt bên kia của cuốn sổ. Lật các trang và di chuyển để đến phong bì màu xanh lá cây.

Đối với một thử thách khó khăn hơn, hãy cố gắng lấy tất cả 3 cái kẹp giấy ở mỗi cấp độ!

4.3 Rating Star
704
Phiếu bầu